Bidang Kuasa Jawatan Kuasa Shariah dan Perniagaan

  • Memberi pandangan secara keseluruhan berkenaan sistem digital dan operasi perniagaan dari segi syariah termasuk produk, pemasaran dan aktiviti KGTSB
  • Memberi pandangan dan mengesahkan kepatuhan syariah berkenaan aspek teknikal secara menyeluruh
  • Mengesyorkan dan menasihati lembaga pengarah berkaitan operasi D&D STEP dan perkara-perkara berkaitan Syariah dalam melaksanakanya.
  • Membuat penilaian syariah secara berkala.